BRANSJER

Stor kunnskap i flere bransjer

Byggebransjen

En mannskapsvogn er ikke bare en mannskapsvogn lengre. Det stilles lovmessige krav, såvel som krav fra de ansatte om å ha gode fasiliteter.

Når medarbeidere uten et fast arbeidsområde tilbys komfortable og hygeniske forhold, økes effektiviteten, fraværet reduseres og det er lettere å holde på faste, gode medarbeidere.

Fleksibilitet i en virksomhet er viktig, uansett størrelse. Stasjonære moduler på byggeplasser innebærer et mye planlegging. Det skal bestilles lastebiler med kran, plassen skal forberedes etc, og mye, mye mer. Med mobile løsninger kan den enkelte medarbeider lett hente en Mannskapsvogn, og plassere den etter behov.

Våre løsning

Byggebransjen er hvor Scanvogn har sine røtter. Vi har derfor stor erfaring med å produsere mannskapsvogner til denne bransjen.

Vårt fokus er å levere et produkt som har den beste kvalitet, med veloverveid design, slik at håndverkeren får et effektivt verktøy med lang levetid.

Spesielt byggebransjen drar ofte nytte av våre standardløsninger for mannskapsvogner. Ved å velge en standardløsning holdes prisen nede, og kunden får et produkt som har vært testet i bransjen gjennom mange år. Det finnes flere typer mannskapsvogner på markedet i dag, men ingen kan skryte på seg samme sans for detaljer som Scanvogn. Les mer om kvalitet og design i våre brosjyrer.

Eventbransjen

Eventbransjen er den mest innovative bransjen. Kunden og arrangøren tenker nytt og løsningsorientert, og er mer tilbøylig til å droppe gamle ideer og prinsipper.

Da en festival, konsert eller andre arrangementer ofte kun varer over kortere tid, er det viktig med pålitelige produkter som lett kan innstalleres, og som bidrar til at arrangementet er en suksess. Ofte tar det lang tid å planlegge et arrangement som varer kun i noen få dager.

Skjenkesteder, salgsboder, adgangskontroll, koordinering av sikkerhet og sanitære forhold, kan alt sammen være faktorer som gir arrangementet suksess. Når gjestene står i kø, taper man omsetning.

Scanvogn leverer mannskapsvogner til Nordens største festivaler, og har et tett samarbeid med arrangører og utleieselskaper.

Vores løsning

Scanvogn leverer Mannskapsvogner til Nordens største festivaler, og har et tett samarbeid med arrangører og utleieselskaper.

Våre produkter dekker stort sett alle tenkelige aspekter ved et event. Vi leverer back-stage-løsninger, billettvogner, security-sentraler, salgsvogner, kjølevogner og mobile kjøkken. Kun fantasien setter grenser.

Vi er spesielt kjente innen for sanitære løsninger, hvor vi produserer alt fra toalettløsninger til hagefesten til store vogner med kapasitet på 700 besøk i timen.

Med vårt vannbesparende vakumsystem,kan arrangøren spare 90% vann, som betyr store besparelser, skåning av miljøet og et stabilt vanntrykk gjennom hele eventet.

Beredskap og katastrofer

Katastrofer og konflikter rammer ofte områder i verden hvor det bor folk som ikke har det så godt i forveien. Menneskene i disse områdene skal derfor ha hjelp til å bekjempe kriser og kanskje gjenoppbygge det tapte.

Hjelpeorgansisasjoner etablerer seg i mange tilfeller i Camps (leirer), hvor folk bor, og hvor det blir utført nødhjelp i alle former. Det gir mange forkjellige utfordringer med hensyn til logistikk, beskyttelse mot vær og hygiene.

Nødrammede områder har ofte dårlig infrastruktur, og hjelpen skal frem så hurtig som mulig. Dette betyr, at hjelpen ofte må flys inn, noe som krever store resurser. Ekstrem varme og kulde krever mye energi i tempraturreguleringer, mens tørke og nedbør kan medføre støv og fukt, som gjør det mer vanskelig å utføre nødhjelpen.

Sist men ikke minst er responstiden en vesentlig faktor.Når krisen rammer, starter det ofte med at det blir slått opp telt, hvor en mer stabil løsning, eller en "semipermanent" hurtigløsning kommer senere. Jo kortere responstiden er, jo større er sjansen for å minimere krisens omfang.

Vår løsning

Scanvogn leverte en komplett campløsning til Afrika under Ebola krisen i 2014. Vi har siden da i samarbeid med hjelpeorganisasjoner utviklet et fleksibelt lettveggs-campsystem som kalles CampCubes.

Systemet er modulbasert og krever minimal bruk av verktøy for å montere og ferdigstille en camp. Alle installasjoner som f.eks .bad, toalett, kjøkken m. m, fungerer som "plug&play". Det er derfor mulig å sette opp en komplett enhet på ca. en time.

Systemet benytter paneler av samme type som dem vi bruker i våre Mannskapsvogner.
De har høy isoleringsevne med glassfiberoverflater, som lett kan holdes rene og steriliseres.
Gulvet har justerbare føtter, som hjelper med å holde støv og bakterier ute. Systemet kan pakkes i containere eller flatpacks, og løftes ut uten maskineri.

CampCubes tilbyr en "perfekt" kombinasjon av responstid og fleksibilitet. Enheter kan settes sammen uten at det krever spesialverktøy, eller tidligere byggeerfaring. Om det er til sykehus, pasienthus, toalett eller badehus, kantiner eller bare et kontor i felten, kan dette etableres hurtig og effektivt.